VISSELBLÅSARE

Hur din rapport hanteras

Vi kommer att med utgångspunkt från gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen.

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal.

Du är alltid anonym när du lämnar in en visselblåsaranmälan. Vi garanterar att du är anonym och att ärendet hanteras med sekretess.