Rivning och återvinning

Vi utför rivningar av många olika slag, allt från friggebodar och bostäder till industribyggnader och stora betongkonstruktioner. Vi använder oss av hydraul hammare, betongsax och crusher samt sorteringsgrip. Vi har mycket bra samarbete vad det gäller att återvinna och sortera rivningsmaterialet på ett hållbart och miljövänligt sätt.