Projekt

Schakt för vatten, avlopp och dagvatten

På bilden schaktar vi och förlägger spillvatten, dagvattensystem samt vattenledningar.

Trånga arbetsplatser

Vissa gånger behöver man schakta där utrymmet är begränsat.

Det är inget problem för oss då inte ens en stor grävmaskin kräver mycket plats.

 

Anläggning vid bostad

Ser ni utsättningskäpparna vid maskinen? Just det här projektet utfördes innan vi hade börjat arbeta digitalt.