Våra rötter i markarbeten

Vi utför gräv-, schakt- och anläggningsarbeten av de flesta förekommande slag.

För att erbjuda en mer komplett tjänst erbjuder vi vår egen projektledning i ert projekt.

Vi tillhandahåller även mättjänster genom vårt dotterbolag Digitizeit Nordic AB.

 

Engagemang, kunskap och kvalitet

Genom att vara engagerade och professionella strävar vi efter att tillmötesgå våra uppdragsgivares krav, behov och önskemål.

Vi är ett företag med korta beslutsvägar vilket leder till stor flexibilitet.

Utveckling i framkant

Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt företag.

Vi erbjuder nu tjänster som inmätning, utsättning samt att skapa verklighetsanpassade 3D-ritningar och filer till maskinstyrning.

Eftersom vi kommer från anläggningsbranschen förstår vi i grunden vilka tjänster som behövs och dessutom hur de ska se ut och fungera.

 

Vårt digitaliseringssamarbete

Vårt digitaliseringssamarbete

Medlem i Maskinentreprenörerna

Medlem i Maskinentreprenörerna

Vill du se våra maskiner? Klicka här!

Följ oss på facebook!