Välkommen till Oskarsberg Entreprenad AB

Arbetssätt

Vi utför gräv-, schakt- och anläggningsarbeten av de flesta förekommande slag.

För att erbjuda en mer komplett tjänst erbjuder vi vår egen projektledning i ert projekt.
Vi tillhandahåller även mättjänster genom vårt dotterbolag 
Digitizeit Nordic AB.

Engagemang, kunskap och kvalitet

Genom att vara engagerade och professionella strävar vi efter att tillmötesgå våra uppdragsgivares krav, behov och önskemål.

Vi är ett företag med korta beslutsvägar vilket leder till stor flexibilitet.

Utveckling i framkant

Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt företag.

Alla våra grävmaskiner har grävsystem med GPS.
Vi erbjuder nu tjänster som inmätning, utsättning samt att skapa
verklighetsanpassade 3D-ritningar och filer till maskinstyrning.

Ni hittar oss på vårt kontor:

Följ gärna oss på sociala medier!